Ürünlerimiz

Mobilith SHC - GRES SERİSİ

MOBİLİTH SHC 100

MOBİLİTH SHC 220

MOBİLİTH SHC 221

MOBİLİTH SHC 460

MOBİLİTH SHC 1000 SPECİAL

MOBİLİTH SHC 1500

MOBİLİTH SHC 007


Ürün Tanımı

Mobilith SHC™ Serisi gresler, aşırı sıcaklıklarda çalışan çok çeşitli uygulamalar için tasarlanmış, üstün performans ürünleridir. Sentetik bazyağın benzersiz özelliklerini yüksek kaliteli lityum kompleks kalınlaştırıcının özellikleri ile birleştirmektedir. Sentetik sıvıların parafin içermeyen yapıları ve – mineral yağlarla kıyaslandığında – düşük sürükleme katsayıları , düşük sıcaklıklarda mükemmel pompalanabilirlik ile çok düşük ilk başlatma ve çalıştırma torku sağlamaktadır. Bu ürünler enerji tasarrufu için potansiyel teşkil etmekte ve küresel ve bilyalı yataklarının yük bölgelerinde çalışma sıcaklıklarını azaltmaktadır. Lityum kompleksli kalınlaştırıcı yüzeye mükemmel yapışma, yapısal kararlılık ve su direnci katmaktadır. Yüksek seviyeli kimyasal kararlılığa sahip olan bu gres yüksek ve düşük ısılara uygun çalışma viskozitesi; ayrıca aşınma, pas ve korozyona karşı mükemmel korumak sağlamak için özel katık kombinasyonu ile formüle edilmiştir. Bazyağ viskozitesi ISO VG 100'den 1500'e kadar değişen ve NLGI değeri 2 ila 00 arasında olan Mobilith SHC Serisi gresler yedi farklı özellikte üretilmiştir.

Mobilith SHC Serisi gresler, dünyadaki birçok endüstride, çok sayıda kullanıcının tercih ettiği gresler arasında yer alır. Bu gresler, esas olarak benzersiz kalite, güvenirlik, çok yönlülük ve sağlamış oldukları performans faydaları açısından ünlenmişlerdir.


Kullanım Yerleri

Uygulama Esasları: Mobilith SHC Serisi gresler bir çok mineral esaslı ürünler ile uyumlu olmasına karşın, bu gresin diğerleri ile karıştırılması onun performansının azalmasına yol açar. Bu nedenle, gresin Mobilith SHC Serisi içinde yer alan greslerden biri ile değiştirilmesi durumunda, sistemin eski yağlarından tümüyle arındırılması, en üst düzeyde performans temini açısından zorunludur. -Mobilith SHC Serisi greslerin sahip olduğu birçok performans faydaları yanı sıra, her bir ürün sınıfı için aşağıda verilen alanlarda mükemmel uygulama imkanı bulurlar:

  • Mobilith SHC 100 esas olarak düşük sürtünme, düşük aşınma ve uzun servis ömrünün istendiği elektrik motoru gibi yüksek devirli uygulamalar için önerilen aşınma önleyici ve aşırı basınç gresidir. Sentetik baz yağlı NLGI 2 Sınıfı / ISO VG 100 gresidir. Uygulama sıcaklıkları -40ºC* ila 150ºC arasındadır.
  • Mobilith SHC 220 çok amaçlı, ağır hizmet otomotiv ve endüstriyel uygulamalar için önerilen NLGI 2 aşırı basınç gresidir. İçinde ISO VG 220 sentetik esaslı sıvı olan Mobilith SHC 220 için önerilen sıcaklık aralıkları -40ºC* ila 150ºC arasındadır.
  • Mobilith SHC 221 çok amaçlı, özellikle merkezi gres sistemlerinin kullanıldığı ağır hizmet otomotiv ve endüstriyel uygulamalar için önerilen aşırı basınç gresidir. İçinde ISO VG 220 sentetik bazyağ olan Mobilith SHC 221 için önerilen çalışma aralığı -40ºC ila 150ºC arasındadır.
  • Mobilith SHC 460 NLGI 1.5 Sınıfında ISO VG 460 sentetik sıvı esaslı grestir. Zor endüstriyel ve denizcilik uygulamaları için tavsiye edilen aşırı basınç (EP) özelliğine sahiptir. Su mukavemetinin kritik faktör olduğu uygulamalarda, ağır yük ve orta hızlarda çalışan yataklarda benzersiz koruyuculuk sağlar. Mobilith SHC 460 haddehaneler, kağıt fabrikaları ve denizcilik uygulamalarında benzersiz bir performans sergiler. Önerilen uygulama sıcaklık aralığı -30ºC* ile 150ºC arasındadır.
  • Mobilith SHC 1000 Special, ISO VG 1000 sentetik bazyağa sahip ve sınır yağlama şartlarında çalışan düz veya rulmanlı yataklar için azami koruma sağlamak üzere % 11 grafit ve % 1 molibden disulfit içeren katı yağlayıcılarla takviye edilmiş NLGI 2 sınıfında bir gresdir. Bu ürün yüksek sıcaklık, kayma temaslı, ve çok düşük hız gibi şartlar altında çalışan yatakların ömrünü uzatmak için tasarlandı. Mobilith SHC 1000 Special'ın -30°C* ile 150 °C ısılar arasında ve uygun bir yeniden gresleme aralığında çalıştırılması tavsiye edilir.
  • Mobilith SHC 1500 sentetik esaslı NLGI 1.5 Sınıfı / ISO VG 1500 gresidir. Esas olarak çok düşük hızlar, ağır yükler ve yüksek sıcaklıklarda çalışan kaymalı ve bilyeli yataklar için önerilir. Mobilith SHC 1500 için önerilen sıcaklık aralığı uygun yağlama aralıkları dikkate alınarak -30ºC* ile 150ºC arasındadır. Mobilith SHC 1500 ile sürekli yağlama, ağır hadde yükleri uygulamalarındaki yatak ömrünün uzatılmasında çok etkili olmuştur. Mobilith SHC 1500 aynı zamanda döner fırın rulmanları ve cüruf transfer arabaları tekerlek rulmanlarında mükemmel performans sergiler.
  • Mobilith SHC 007 sentetik esaslı NLGI 00 Sınıfı / ISO VG 460 gresidir. Önerilen sıcaklık aralığı uygun yağlama sıklığı dikkate alındırarak -50ºC ile 150ºC arasındadır. --Birincil kullanım yerleri, konvansiyonel yarı sıvı gres yağlarının yağlama ömrünün kısalığı nedeniyle kabul edilemeyeceği gresle yağlanan yüksek sıcaklıklara maruz dişli kutuları ve de ağır vasıta kamyon treyler tekerlek poryalarıdır.

*Düşük sıcaklık iddiaları, sırasıyla ilk çalıştırmada azami10.000/1.000 gcm ve 1 saat olarak ASTM 1478 sonuçlarına dayanır.