Ürünlerimiz

IKV-TRIBOGEAR PG 100

ÜRÜNÜN TANIMI

ISO VG 100

IKV-TRIBOGEAR PG 100 yüksek viskozite endeksine sahip, polialkalin glikol sentetik bir yağdır. Bu yağ yüksek basınca karşı mükemmel bir direnç sağlar ve özellikle önemli sürgülülerin ve düşük linear hızların varolduğu yerlerdeki sürtünme faktörünü büyük ölçüde azaltır. Aşırı basınç, aşınma ve korozyon önleyici özelliklere sahiptir.

IKV-TRIBOGEAR PG 100 mineral yağlarla karışmaz.

KULLANIM ALANLARI

IKV-TRIBOGEAR PG 100 çoğunlukla geniş bir sıcaklık aralığında çalışan çark ve sonsuz dişliler için uzun ömürlü bir yağlama sağlama amacıyla kullanılmaktadır.

Sirkülasyon sistemlerinde yüksek sıcaklıklara ve ağır yüklere maruz kalan bütün mekanizmalar için de kullanılabilir.