Ürünlerimiz

Eni ALARİA 3 - ISO VG 32

Özellikleri: Çok yüksek termo-oksidatif stabiliteye sahip parafi nik bazik maddelere dayanan yağlar, çökeltilere ve çamur oluşumuna karşı üstün direnç. İyi bir emülsiyonlaşma ve hızlı hava boşaltma. Uygulamalar: Açık ya da kapalı sistemler.

 ISO 6743/12 QB 

Endüstriyel sistemlerde katıların, sıvıların veya gazların ısıtma tekniği dolaylı tiptir. Bu teknik, sıcak bir kaynaktan (ısı üretici) ısıyı alan ve gerektiğinde aktaran bir termal taşıyıcının (ısı transfer yağı) kullanılmasını içerir. Daha yüksek maliyet ve operatif karmaşıklığa rağmen, sıcaklık kontrolünün ve üniformluğunun kolaylığı ve tek bir ısı kaynağı ile daha fazla kullanıcıya hizmet etme olanağı gibi dolaylı bir ısıtma sistemi ile birçok avantaj elde edilmektedir. Kullanıcılar ısı kaynağı ile doğrudan temas etmediği için emniyet en üst düzeye çıkar. Eni ısı transfer yağları, mükemmel ısı transferi ve devrelerin korozyona ve bozulmaya karşı uzun süreli korunmasını sağlamak için yüksek kaliteli baz yağlar ile formüle edilmiştir.